Home  > Company Information  > Company Data: Offices

Head Office

Shinjuku Nomura Bldg. , 39F, 1-26-2, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0539
TEL:03-3345-3411

Main Business Activities
Overall control
Head Office

Daiba R&D Office

DiverCity Tokyo Office Tower, 12F,
1-1-20, Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-0064

Main Business Activities
Research and development
Daiba R&D

Miyagi Office/Kakuda Research &
Development Center

197-1, Nagare, Kakuda, Kakuda-shi, Miyagi 981-1505
TEL 0224-63-3480

Main Business Activities
Overall control of Miyagi area, research and development
Miyagi Office/Kakuda Research & Development Center

Miyagi Plant

Motorcycle & Power Product Factory
INJ Factory 1
213, Takabatake-minami, Kajika, Kakuda-shi, Miyagi 981-1581
TEL 0224-63-1111

IPM Factory
3, Miyayachi, Sakura, Kakuda-shi, Miyagi 981-1582
TEL 0224-63-3111

ECU Factory
4-3, Miyayachi, Sakura, Kakuda-shi, Miyagi 981-1583
TEL 0224-63-3611

INJ Factory 2
97, Terauchi-mae, Marumori-machi, Igu-gun, Miyagi 981-2112
TEL 0224-72-2772

Main Business Activities
Manufacture and sale of motorcycle and power products, and automotive products

Motorcycle & Power Product Factory / INJ Factory 1

IPM Factory

ECU Factory

INJ Factory2

Tochigi Office/Tochigi Research &
Development Center

2021-8, Hoshakuji, Takanezawa-machi, Shioya-gun, Tochigi 329-1233
TEL 028-680-1500

Main Business Activities
Overall control of Tochigi area, business management, research and development, purchasing
Tochigi Office/Tochigi Research & Development Center

Sayama Factory

481-1, Hiranoshita, Nakashinden, Sayama-shi, Saitama 350-1311
TEL 04-2958-6000

Main Business Activities
Manufacture and sale of automotive products
Sayama Plant

Asaka Office

Ace  Bldg.,3F,  1-6-26,  higashibenzai,  Asaka-shi,  Saitama
TEL 048-469-1208

Main Business Activities
Sale of motorcycle and power products

Hamamatsu Office

ND Marks Bldg. 7F, 2-4,Tokiwa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 430-0917
TEL 053-457-3031

Main Business Activities
Sale of motorcycle and power products

Suzuka Factory / Suzuka Office

3361-1, Ichigaya, Kou-cho, Suzuka-shi, Mie 513-0836
TEL 059-378-6701

Main Business Activities
Manufacture and sale of motorcycle and power products, and automotive products
Suzuka Plant

Kumamoto Office

1132-1, Minamideguchi,muro, Oozu-machi, Kikuchi-gun, Kumamoto 869-1235
TEL 096-294-6410

Main Business Activities
Sale of motorcycle and power products